Anatomia mięśni klatki piersiowej – planowanie jednostki treningowej

Anatomia mięśni klatki piersiowej – planowanie jednostki treningowej

Mięśnie klatki piersiowej to centralna grupa mięśni człowieka. Anatomia mięśni klatki piersiowej obejmuje: mięsień piersiowy większy, mięsień piersiowy mniejszy, mięsień podobojczykowy i mięsień zębaty przedni.

Wyjaśnijmy sobie anatomię klatki piersiowej:

Mięsień piersiowy mniejszy i większy:

– Najbardziej powierzchownym mięśniem klatki piersiowej jest położony w części przedniej mięsień piersiowy większy. Jest to najsilniejszy mięsień, który opuszcza i przywodzi ramię.

Ma on w przybliżeniu trójkątny kształt. Pociąga on także łopatkę do przodu, przyciąga ramię przyśrodkowo i do przodu, opuszcza podniesione ramię oraz obraca je do wewnątrz.

Składa się z trzech części:

obojczykowej – rozpoczynającej się na obojczyku, mostkowo-żebrowej – rozpoczynającej się na przedniej powierzchni mostka oraz chrząstek żebrowych II-VI i z części brzusznej – zaczynającej się na blaszce przedniej pochewki mięśnia prostego brzucha.

– Mięsień piersiowy mniejszy położony jest pod mięśniem piersiowym większym. Łączy łopatkę z II, III, IV i V żebrem. Jego czynność polega na obniżaniu obręczy kończyny górnej, jest on także dodatkowym mięśniem wdechowym.

Mięsień podobojczykowy:

Trzeci z mięśni powierzchownych klatki piersiowej czyli mięsień podobojczykowy jest krótkim mięśniem rozpiętym między obojczykiem, a I żebrem. Mięsień zębaty przedni jest płaskim, czworokątnym mięśniem położonym na bocznej ścianie klatki piersiowej. Rozpoczyna się on zwykle dziesięcioma zębami na powierzchni dziewięciu górnych żeber i biegnie ku tyłowi, kończąc się na brzegu przyśrodkowym łopatki. Jest to jeden z większych mięśni ciała. Obniża bark, a także odpowiednio modyfikując ułożenie łopatki umożliwia uniesienie ramienia.

Do mięśni głębokich, czyli właściwych, klatki piersiowej zaliczamy min. mięśnie międzyżebrowe, które jako krótkie mięśnie łączą dwa sąsiednie żebra. Anatomicznie zostały podzielone na dwie grupy: zewnętrzne wspomagające proces wdechu oraz wewnętrzne – proces wydechu.

Po krótce wyjaśniliśmy sobie funkcję anatomiczne klatki piersiowej, tak wiem dla większości mogą to być nudne rzeczy, ale są dosyć istotne, aby zrozumieć pracę danego mięśnia. Możemy zatem przejść do rozplanowania jednostki treningowej pod kątem wstępnego zmęczenia i części właściwej.

Jeśli chodzi o trening klatki piersiowej jesteśmy w idealnym przedziale objętości efektywnej na danej jednostce treningowej. Oczywiście po pełnej regeneracji czyli 48-72h w zależności od stopnia zaawansowania treningowego możemy powtórzyć trening dobierając inne ćwiczenia.

Wszystko zależy jakie mamy priorytety w rozbudowie naszej sylwetki, ale jak dobrze wiecie dużą część wiedzy zawdzięczam Pawłowi Głuchowskiego i mocno wierzę w jego teorie ponieważ poparte są one badaniami naukowymi, a nie powiedzeniem typu bo mi się tak wydaje.

Dodatkowo również nie jestem zwolennikiem, aby dany mięsień był trenowany tylko raz w tygodniu. Jest to praca mało efektywna, a zależy nam przecież na jak najszybszym rozwoju muskulatury, więc nie sztuką jest raz w tygodniu wykonać trening danej partii i go przetrenować, lepiej jest to mądrzej zaplanować i cieszyć się efektami.

Jednostka treningowa zaplanowana powyżej jest właśnie z jednego z kursów jakie prowadził Paweł na temat planowania treningowego. Jaram bo czerpie wiedzę od ludzi najlepszych w tym fachu i dzięki temu mogę się rozwijać jako trener, a wy macie to za darmo bo tworzę właśnie te artykuły w celu utrwalenia tego co się nauczyłem.

Mięśnie naramienne i dwugłowe zostały podane przypadkowo i można zupełnie inaczej wszystko ułożyć skupiamy się głownie na pracy mięśni klatki piersiowej.

Wyjaśnijmy sobie jeszcze co to jest skala RPE oraz jak odczytać tempo pracy.

Bibliografia:

  • Jorittsma W.: „Anatomia na żywym człowieku. Wstęp do terapii manualnej”. Urban&Partner, Wrocław, 2004
  • Błaszczyk W.: „Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2004,
  • Bochenek A., Reicher M.: „Anatomia człowieka. Tom I. Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie”. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, 2006,
  • Szkolenia, webinary i blog – Paweł Głuchowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *